ОБЈАВЉЕНИ ТЕРМИНИ ПОЗИВА ЗА ИПАРД III ПРОГРАМ

Министарство пољопривреде објавило је план позива за ИПАРД ИИИ програм за 2024. годину. Према том плану, први јавни позив биће објављен 12. фебруара, а односи се на Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Први позив је могућ већ у фебруару за када је најављено расписивање позива за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Ова мера подразумева изградњу и опремање, укључујући подизање нових производних засада воћа и матичних засада виших фитосанитарних категорија са опремањем. Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 12.02.2024. до 12.04.2024, а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 6.504.096.134,11 динара.

За прву половину 2024. године је планирано расписивање позива и за Меру 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства. Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 22.04.2024. до 21.06.2024, а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 6.382.202.934,11 динара.

Након позива за Меру 1 и Меру 3, очекује се и позив за Меру 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања (рурални туризам). Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 10.06.2024. до 09.08.2024, а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 5.132.016.267,00 динара.

Последни позив у 2024. годину биће позив за Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и то искјлучиво за набавку трактора. Према најави, расписивање позива се очекује у периоду од 16.09.2024. до 25.10.2024, а укупни буџет предвиђен за овај позив биће 2.700.403.200,00 динара.