ПРОДУЖЕН РОК ИПАРД ПОЗИВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ И МАТИЧНИХ ЗАСАДА

  • НАСЛОВНА
  • Uncategorized
  • ПРОДУЖЕН РОК ИПАРД ПОЗИВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ И МАТИЧНИХ ЗАСАДА
Први јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за изградњу и опремање објеката, као и подизање вишегодишњих производних и матичних засада, у оквиру ИПАРД III програма, објављен 23. фебруара, подноси се до 26. јула Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у изградњу објекта, изградњу објекта са опремањем тог објекта, подизање новог или обнављање постојећег вишегодишњег производног засада воћа, подизање новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала воћа, као новог матичног засада виших фитосанитарних категорија садног материјала грожђа. Инвестиције у набавку опреме такође могу бити предмет овог јавног позива, али само у оквиру инвестиције у изградњу објеката, односно инвестиције у подизање вишегодишњих производних и матичних засада. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, грожђа, јаја и рибарства. Информације у вези расписаног Јавног позива и ове Измене јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.