Представљање новог четворогодишњег пројеката „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ којим се пружа финансијска, организациона и менторска подршка цивилном друштву

  • НАСЛОВНА
  • Uncategorized
  • Представљање новог четворогодишњег пројеката „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ којим се пружа финансијска, организациона и менторска подршка цивилном друштву

У оквиру представљања пројекта, Београдска отворена школа, уз подршку Делегације Европске уније у Србији, организује „ЕУ Ресурс центар инфо дане“, састанке са представницима цивилног друштва широм Србије.

Нови четворогодишњи пројекат „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ (ЕУРЦ), који подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа за циљ има да допре до свих појединаца и група које су активне у својим заједницама, и доприносе позитивним друштвеним променама, као и да ојача њихове капацитете. У оквиру пројекта, један од фокуса ставиће се и на даље јачање процеса европских интеграција кроз стварање подстицајног окружења за цивилно друштво, медије и неформалне групе.

Пројектом ће бити обухваћене све теме важне за процес приступања Европској Унији. Транспорт, урбани развој, пољопривреда, заштита потрошача, рурални развој – само су неке од њих.

Главне активности на пројекту „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“

  1. Креирање е-платформе као јединственог и свеобухватног инкубатора грађанског активизма,
  2. Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз тренинге употпуњене менторским програмима,
  3. Креирање подстицајног окружења за цивилно друштво кроз спровођење анализе о финансијској одрживости организација цивилног друштва и кампање јавног заговарања,
  4. Програм финансијске подршке цивилном друштву.

„ЕУРЦ је осмишљен као место подршке за цивилно друштво. Представници цивилног друштва, између осталог, нуде решења, предлажу нове политике, наџиру рад институција. Они су представници грађана који су умногоме заинтересовани за реформисање друштва по угледу на Европу и пројектом тежимо ка томе да их окупимо и додатно оснажимо“, изјавила је Бојана Џуловић, менаџерка пројекта ЕУРЦ за цивилно друштво у Србији.

Током трајања пројекта финансијску подршку, у комбинацији са обуком, менторством, добиће најмање 300 организација цивилног друштва и 280 неформалних група из свих делова Србије.

У сарадњи са Београдском отвореном школом пројекат, који ће трајати до 31.децембра 2026. године, спроводе и партнери: Новосадска новинарска школа, Ужички центар за права детета, ЕНЕЦА, Млади пољопривредници Србије, Сигурне стазе, Нова планска пракса и Фондација Фридрицх Еберт.“

ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ИНФО ДАНИ

Већина грађана Србије тежи друштву које је засновано на европским вредностима, те ће ЕУРЦ, као место окупљања цивилног друштва, бити уједно и место информисања грађана о овим вредностима. Стога ће се „ЕУ Ресурс центар инфо дани“ одржати од 8. до 12. маја,  следећим редоследом:

8. мај – Нови Сад, СКЦ Фабрика, са почетком од 16:30
9. мај – Ужице, Градски културни центар, са почетком од 11:00
10. мај – Ниш, ЕУ Инфо Поинт центар, са почетком од 11:00
11. мај – Бор, Медиа центар, са почетком од 17:00
12. мај – Јагодина, просторије Црвеног крста, са почетком од 15:00

ОКУПЉАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У НОВОМ САДУ

Како би представнике цивилног сектора упознала са пројектом и могућностима које ЕУРЦ доноси, а које се односе, пре свега, на програм финансијске подршке и јачања интерних капацитета кроз тренинге и индивидуална менторства, Београдска отворена школа и Новосадска новинарска школа организују „ЕУ Ресурс центар инфо дане“.

Ови састанци уједно су и  прилика за прикупљање додатних информације о потребама цивилног сектора у различитим регионима у Србији,  како би се активности и правци деловања на пројекту прилагодили уоченим потребама.

 „ЕУ Ресурс центар инфо дан“ у Јагодини је један у низу догађаја који се организује са представницима цивилног друштва широм Србије. Сви заинтересовани позвани су да својим учешћем допринесу развоју јаког и отпорног цивилног друштва и сазнају више о механизмима подршке у оквиру ЕУ Ресурс центра. Инфо дан у Јагодини биће одржан 12. маја, у просторијама Црвеног крста, са почетком од 15:00.

Контакт за медије:

Бојана Џуловић, ЕУРЦ за цивилно друштво у Србији

телефон: +381 (0) 60 655 19 01

е-маил: euresurscentar@bos.rs

“ЕУ Ресурс центар за цивилно друштву у Србији” (ЕУРЦ) окупља и подржава цивилно друштво и неформалне групе грађана укључене у процес приближавања Србије Европској унији. Окупља више од 500 организација у склопу регионалних и експертских ресурс центара у Београду, Новом Саду, Нишу, Ужицу, Бору и Јагодини. Рад ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији подржава Европска унија која је до сада уложила више од 60 милиона евра за подршку развоју цивилног друштва у Србији“.