МПС на Регионалном руралном форуму младих у Будимпешти

29. и 30. новембра 2023. године, у Будимпешти, одржан је Регионални рурални форум младих за Европу и централну Азију под покровитељством Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО УН).
Млади пољопривредници Србије, као организација која се озбиљно и предано бави младима у руралним срединама, нарочито младим пољопривредницима, узела је учешће на оваквом догађају и представила проблеме са којима се суочавају сви становници руралних средина у Србији.
Рурална омладина се суочава са мноштво изазова – приступ знању, обукама, природним ресурсима (нарочито земљишту), недостак финансијских средстава, ограничен приступ тржиштима, немогуц́ности запошљавања и још много тога. Неједнакости које су све израженије, манифестују се кроз велику незапосленост младих, искључености маргинализованих група и недостатак приступа социјалним услугама, што најчешће води до напуштања руралних средина.
Светски самити попут УН Декада породичних фарми 2019-2028, Самит система исхране 2021, истакли су критичну улогу младих у обезбеђивању добре хране за све. Комитет УН за светску безбедност хране позива на развој система, политика и програма који ангажују више младих у пољопривреди. Омладински комитет ФАО у марту 2021. је покренуо Светски форум о храни, који је покрет и мрежа предвођена младима ,са кључним циљем да допринесе трансформацији прехрамбених система ради постизања циљева одрживог развоја, а посебно циљу 2 – нулта глад.
Наша организација је учествовала на панел дискусији „Генерацијска обнова породичне пољопривреде, као могуц́и пут у руралним подручјима“ где је истакнута важност генерацијског трансфера породичних газдинстава са старих на младе, уз унапређиванње производње кроз технолошко и техничко осавремењавање и дигитално описмењавање. Такође, наглашена је и потреба оснаживања жена у руралним подручјима, обезбеђивање услова за активни друштвени живот на селу, а пре свега уређивање руралне инфраструктуре – од изградње водоводног и канализационог система на селима, преко асфалтираних путева, до довођења брзог интернета.
Поред ових тема, на осталим панелима се дискутовало о: ситуацији и потребама руралне омладине, ребрендирању пољопривреде и руралних подручја, платформи за сеоску омладину и њиховој улози, радној групи за мапирање приоритетних акција и стратегија подршке руралној омладини, политичким решењима за оснаживање младих – глас руралне омладине у креирању политика.
Регионална ФАО канцеларија намерава да додатно укључи младе из села у свој програм рада и појача фокус на подршци руралној омладини на регионалном и државном нивоу кроз укључивање представника цивилног друштва, академске заједнице, приватног сектора као и међународне организације и мреже које раде са или представљају руралну омладину, а све у циљу:
  • Прибављања информација у вези са ситуацијом, изазовима и могућим путањама руралног развоја омладине,
  • Обезбеђивања платформе за размене између омладинских актера, креатора политике и представника међународних партнера у региону,
  • Подизања свести о ситуацији и потребама руралне омладине, као ио важности генерацијске одрживости породичне пољопривреде,
  • Приказивање могуц́е улоге младих у трансформацији пољопривредног и прехрамбеног система,
  • Успостављање и даље унапређење партнерстава између влада, цивилног друштва, академске заједнице, приватног сектора и међународних организација чији је фокус на руралној омладини и младим пољопривредницима.