ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ПРЕДСТАВЉЕН ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ НА ИНФО СЕСИЈИ У ЈАГОДИНИ

  • НАСЛОВНА
  • Uncategorized
  • ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ПРЕДСТАВЉЕН ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ НА ИНФО СЕСИЈИ У ЈАГОДИНИ

Београдска отворена школа, уз подршку Делегације Европске уније, разговарала са представницима цивилног друштва у Јагодини и упознала их са пројектом „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ (ЕУРЦ)

Недавно представљени пројекат „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ (ЕУРЦ), који подржава Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Београдска отворена школа са партнерима[1]представља четворогодишњу иницијативу која ће омогућити умрежавање организација, јачање њихових капацитета и креирање подстицајног окружења за цивилно друштво, медије и неформалне групе.

Поред Националног ресурс центра у Београду, подршку представницима цивилног друштва пружаће и регионални центри у Ужицу, Новом Саду и Нишу, као и три стручна центра у Бору, Јагодини и Београду. Пројекат, начини функционисања ресурс центара и механизми  подршке представљени су током „ЕУ Ресурс центар инфо дана“ у Јагодини. Представници пројекта ЕУРЦ, уједно су, кроз отворену дискусију са присутнима, добили увид у потребе цивилног сектора у овом делу Србије. Те информације употпуниће сазнања прикупљена током сличних састанака, раније одржаних у Новом Саду, Ужицу, Нишу и Бору.

„Пројектом ће бити обухваћене све теме важне за процес приступања Европској Унији. Транспорт, урбани развој, пољопривреда, заштита потрошача, рурални развој – само су неке од њих. У питању су области које до сада нису биле високо постављене на агенди, али које су веома значајне за даљи напредак“, рекла је Бојана Џуловић, менаџерка пројекта ЕУРЦ за цивилно друштво у Србији.

„Као удружење које је усмерено на пружање подршке у области пољопривреде, руралног развоја и предузетништва, свесни смо да су међусобно умрежавање и размена знања кључни за напредак у свим доменима, укључујући пољопривреду и рурални развој. Због тога смо део ЕУ Ресурс центра, који ће обезбедити конкретну подршку, а нама као удружењу омогућити да у складу са нашим темама пружимо менторску подршку и удружења оснажимо за заједнички наступ према доносиоцима одлука. Наше богато искуство и знање нам је омогућило да помажемо свим организацијама, неформалним групама и појединцима у овим областима, а такође и у испуњавању еколошких стандарда, неопходних за развој пољопривреде“, изјавио је Оливер Алексић из удружења Млади пољопривредници Србије.

На састанку у Јагодини истакнуто је и да ће први грантови у оквиру пројекта бити доступни од 15. маја. Све информације можете потражити на сајту www.euresurscentar.bos.rs.

Током четири године трајања, пројекат ће оснажити најмање 300 организација цивилног друштва и 280 неформалних група и омогућити им да допринесу спровођењу и праћењу реформи у процесу придруживања Србије ЕУ. Подршка цивилном друштву подразумеваће не само програм финансијске подршке, већ и програм јачања интерних капацитета кроз тренинге и индивидуална менторства.

О пројекту и организацијама:

“ЕУ Ресурс центар за цивилно друштву у Србији” (ЕУРЦ) окупља и подржава цивилно друштво и неформалне групе грађана укључене у процес приближавања Србије Европској унији. Окупља више од 500 организација у склопу регионалних и експертских ресурс центара у Београду, Новом Саду, Нишу, Ужицу, Бору и Јагодини. Рад ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији подржава Европска унија која је до сада уложила више од 60 милиона евра за подршку развоју цивилног друштва у Србији.“

Контакт за медије:

Бојана Џуловић, ЕУРЦ за цивилно друштво у Србији

телефон +381 (0) 60 655 19 01

e-пошта: euresurscentar@bos.rs