ДОНАЦИЈЕ ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за јавно заговарање и учешће грађана, који је намењен организацијама цивилног друштва. Позив је део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. ОЦД могу предлагати пројекте самостално (као носилац пројекта) или у партнерству (било као носилац пројекта или као партнер на пројекту).

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА?

ОЦД могу добити подршку за реализацију активности којима се оснажује улога цивилног друштва кроз процес јавног заговарања, чиме се доприноси јачању демократског друштва и оснажују капацитети организација цивилног друштва, које у реализацији својих активности активно укључују грађане.

Неопходно је да предложене активности буду усмерене на укључивање грађана и других заинтересованих страна у процес унапређења јавних политика и прописа, или побољшавање пракси у креирању и сповођењу јавних политика и начина комуникације јавних власти са грађанима, а у складу са вредностима и циљевима у процесу приступања Србије ЕУ.

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области:

 • Подршка демократском развоју;
 • Унапређење, заштита и промоција људских права;
 • Развој локалне заједнице;
 • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
 • Унапређење запошљивости;
 • Јавне политике усмерене ка младима;
 • Социјална укљученост осетљивих група;
 • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

Подстичемо организације да, поред ових тематских области, кандидују предлоге пројеката из следећих области, које су препознате као недовољно развијене:

 • пољопривреда и рурални развој;
 • права потрошача;
 • политика конкуренције;
 • урбане и транспортне политике;
 • безбедност хране, рибарство и развој туризма.

Од укупног броја подржаних пројеката, најмање 40% биће пројекти који се баве једном од горенаведених недовољно развијених тематских области.

ШТА ОБУХВАТА ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ДОНАЦИЈА ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА?

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у вредности од 3.000 до 40.000 евра. Пројекат може трајати најмање шест, а највише десет месеци (у зависности од износа донације за коју се конкурише).

У оквиру овог позива биће подржана најмање 23 пројекта организација цивилног друштва у 2024. години.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката.

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Пријава предлога пројеката за донације за јавно заговарање и учешће грађана се реализује искључиво електронским путем преко онлајн формулара који је доступан ОВДЕ уз достављање следеће документације, коју можете преузети на овом линку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Матрица логичког оквира

Анекс 4: Изјава носиоца пројекта

Анекс 5: Изјава партнера на пројекту (уколико се предлог пројекта планира у партнерству)

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама које се налазе на овом линку.

ИНФО СЕСИЈА

Београдска отворена школа организује онлајн инфо сесију за све заинтересоване организације 8. новембра 2023. у 11 часова. Уколико желите да учествујете на инфо сесији, можете се пријавити путем овог линка.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронски путем и то слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или на број телефона + 381 60 655 19 01.

Позив за доделу донација за неодложну подршку се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.