ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

 • НАСЛОВНА
 • Uncategorized
 • ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији расписује позив за Донације за посредничке организације у оквиру приступања Србије ЕУ.

Програм донација спроводе регионални ЕУ Ресурс центри, а биће изабрано до осам (8) пројеката организација цивилног друштва – Новосадска новинарска школа ће подржати два пројекта, а Организација ENECA и Ужички центар за права детета по три пројекта.

Рок за пријаву – 31. октобар 2023. године, до 23:59 часова.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ОВАЈ ПРОГРАМ?

Програм је намењен организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су у свом досадашњем деловању допринеле унапређењу јавних политика у оквиру приступања Србије ЕУ и које су у том процесу активно сарађивале са малим ОЦД и/или неформалним групама које делују на нивоу локалних заједница.

Организације цивилног друштва могу да кандидују предлоге пројеката за Програм донација за посредничке организације у оквиру следећих тематских области:

 • подршка демократском развоју;
 • унапређење, заштита и промоција људских права;
 • развој локалне заједнице;
 • заштита и унапређење животне средине и климатске промене;
 • унапређење запошљивости;
 • унапређење медијске писмености;
 • професионализација медија и медијских садржаја;
 • јавне политике усмерене ка младима;
 • социјална укљученост осетљивих група;
 • родна равноправност;
 • друге области од значаја за заједницу у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог програма.

Од одабраних ОЦД се очекује да пруже подршку неформалним групама из више тематских области, а не само из области која/е је/су у фокусу њиховог деловања.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА И КОФИНАНСИРАЊЕ

Организације могу да конкуришу за финансијску подршку за пројекте у максималној вредности до 4.700.000,00 РСД:

 • 2.350.000,00 РСД намењено је за институционалну подршку посредничкој организацији;
 • 2.350.000,00 РСД је предвиђено за подршку до 10 неформалних група.

Износ донације обухвата финансијску подршку која износи 95% укупног буџета, док остатак представља контрибуцију, односно учешће подржане ОЦД који износи минимум 5% од укупног буџета пројекта.

ОЦД може доставити само једну пријаву као носилац или партнер на пројекту у оквиру позива за избор посредничких организација. ОЦД може добити донацију за посредничку организацију у само једном циклусу.

АКТИВНОСТИ

Од изабраних ОЦД се очекује да раде на јачању својих институционалних и програмских капацитета и да кроз програм донација обезбеде подршку за до 10 неформалних иницијатива.

Период трајања пројекта је десет месеци, а одабране ОЦД су у обавези да своје пројекте реализују у периоду од 1. јануара до 31. октобра 2024. године.

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Пријава предлога пројеката за Донације за неодложну подршку се реализује искључиво електронским путем на мејл регионалног ЕУ Ресурс центра који покрива округ у ком је регистрована ОЦД која подноси предлог пројекта.

За пријаву предлога пројекта потребно је приложити следећу документацију, коју можете преузети на овом линку:

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Предлог буџета пројекта

Анекс 3: Изјава носиоца пројекта

Анекс 4: Изјава партнера на пројекту (уколико се пројекат реализује у партнерству)

Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама за достављање предлога пројеката које се налазе на овом линку.

*Достављање предлога пројекта у оквиру овог Позива не искључује достављање предлога пројекта на остале актуелне позиве у оквиру ЕУ Ресурс центра.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката код регионалног ЕУ Ресурс центра који покрива округ у којем је регистрована ОЦД која подноси предлога пројекта (листа округа коју покрива сваки од регионалних ЕУ Ресурс центара се налази у Смерницама):

Регионални ЕУ Ресурс центар код кога се подноси предлог пројекта  Контакт подаци

 

Новосадска новинарска школа  grantovi@novinarska-skola.org.rs

021/42 41 64

Ужички центар за права детета  prijava@regioeurc.ucpd.rs

064 121 9997

Организација ENECA  prijava@regioeurc.eneca.org.rs

062 528 228

 

Осим тога, додатне информације се могу добити на инфо сесији коју ће организовати сваки од регионалних ЕУ Ресурс центара и то у следећим терминима:

 • Новосадска новинарска школа – 03. октобар 2023. 11:00 – 13:00
 • Ужички центар за права детета – 04. октобар 2023. 11:00 – 13:00
 • Организација ENECA – 05. октобар 2023. 11:00 – 13:00

Уколико желите да пристсвујете на инфо сесији, можете се пријавити на имејл регионалног ЕУ Ресурс центра који покрива округ у ком сте регистровани.

_____________________________________________________________

Позив за доделу донација за неодложну подршку се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.