Експертски ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге у области пољоприреде, руралног развоја, руралног туризма, безбедности хране, фитосанитарне политике, ветеринарства и животне средине, према њиховим стварним потребама

МЕНТОРСТВО

Принцип "учења кроз рад" као надоградња тренинга, биће доступна организацијама и неформалним групама који желе да развијају своје инивидуалне планове уз подршку ментора и менторке.